Vezetői felelősség: nyomasztó teher?!

Ha Ön vezető tisztségviselő, cégvezető, vagy tulajdonos ne kockáztasson! Miért kockáztatná személyes vagyonát? Védje meg magát az üzleti vírusoktól! A gazdasági válság közepette kiszámíthatatlan módon nap, mint nap újabb és újabb kockázati elemek fertőznek. Ismerje meg a legalattomosabb üzleti vírusokat, mindössze annyit kell tennie, hogy itt feliratkozik tanulmányunkra.

Előfordult már, hogy rossz döntést hozott? Cégvezetőként akár egy hibás döntésnek is súlyos következményei lehetnek. Tudatában van személyes felelősségének?

Ön sokat veszíthet:

CSALÁDJÁT, BARÁTAIT, HÁZÁT,
AUTÓJÁT, NYARALÓJÁT,
MEGTAKARÍTÁSAIT!

Ő is cégvezető volt?

Manapság a felszámolási eljárás során a hitelezők kérhetik az eljáró bíróságtól az érintett vezetők személyes felelősségének megállapítását, és a várhatóan meg nem térülő hitelezői igények fedezetének megteremtését.

Hitelezői lesben állnak, hogy megszerezzék az Ön teljes magán vagyonát, mert felhatalmazta őket erre a Csőd törvény 33 A §-ának 2009. 09. 01.-én bekövetkezett módosítása! Amint elköveti az első hibát, vagy ingataggá válik vállalkozásának fizetőképessége
lecsapnak Önre és családja biztonságát jelentő vagyonára!

Amikor szembesültünk ezzel, átérezve a felelősséget, és annak következményeit kirázott minket a hideg!
Ezért döntöttünk úgy, ezt
meg kell osztanunk mindenkivel,
amíg nem késő és lehetőségük van megvédeniük magukat a következményektől.

Kinek segíthet megoldásunk?

Megkérjük Önt, csak akkor mélyedjen el a tudnivalókban, ha Ön cégvezető, vezető állású munkavállaló, azok helyettese, igazgatósági tag, felügyelő bizottsági tag, vagy valamely vállalkozás jelentős befolyással rendelkező (legalább 33%) tulajdonosa. Vagy az előzőek közeli hozzátartozója, és szeretné Önmagát és az Ön által vezetett vállalkozást megvédeni a hibás döntéseiből eredő következményektől.

Kérjük, ne töltsön itt több időt, ha úgy gondolja Ön csak jó döntéseket hoz, Önnel nem fordulhat elő, hogy valamely döntéséről utólag kiderül hibás volt, nem akarja magát és vállalkozását megvédeni a hibás döntéseiből eredő következményektől.

Ha Ön úgy döntött, hogy itt marad velünk, azt megköszönjük, cserében segítünk Önnek megszerezni mindazon információt, amely lehetővé teszi a tisztán látást a menedzseri felelősség kérdésében. Eszközt, forrást adunk a kezébe, szembeszálljon az igényérvényesítők hadával.

„Kockázatok a menedzseri felelősségben"

Összeállítottunk egy 5 részből álló tanulmány sorozatot „Kockázatok a menedzseri felelősségben" címmel, amelyben bemutatjuk azon kockázatokat, amelyek alapvetően átrendezték a menedzseri és a tulajdonosi felelősség szabályozását, és eloszlatjuk a témában még mindig élő tévhiteket.

A tanulmányaink olyan fontos információkat, példákat, probléma felvetéseket tartalmaznak, amelyek olyan értékesek, ha pénzben akarjuk azt kifejezni élethelyzettől függően akár egy teljes élet munkájának is megfelelhet! Általa tudást, és előnyt adunk az Ön kezében. MOST egy kivételes lehetőséget kínálunk az Ön számára, ingyenesen elérhetővé tesszük tanulmány sorozatunkat!

Kattintson ide, iratkozzon fel a „A kockázatok a menedzseri felelősségben" tanulmány sorozatunkra!
Így teljesen ingyenesen juthat hozzá tanulmányainkhoz! A következő hetekben megküldjük Önnek tanulmánysorozatunk egy-egy részét.

 

Család

Mikor állapítható meg vezetői felelősség?

A tulajdonosi és vezetői felelősség egy agyon hallgatott téma volt a rendszerváltás után eltelt 20 évben. Figyelem ez ma már nem megkerülhető, ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, mert a következő évek egyik legnagyobb kockázatát rejti magában, a jogszabályok egyre szigorúbb módon határozzák meg a felelősségre vonás lehetőségét!

Vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott esetekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

A menedzserek és vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.

Valójában meddig terjed a vezetői felelősség?

Sok vezető egyáltalán nem tudja, legfeljebb sejti. Elvégeztünk egy felmérést, amelynek az eredménye azt mutatta: sokan nem ismerik, és nem hallottak azon legújabb szabályokról, amelyek újra rendezték a vezetői felelősséget, nem ismerik a csőd és felszámolási törvény módosításait. Így nincs tudomásuk mindazon veszélyekről, amelyeket a vezetők felelősségre vonása magában hordoz.

Ezért, most megmutatjuk Önnek a legfontosabb törvényi változásokat, amelyek megváltoztatták a vezetők felelősségre vonhatóságát.
Számos példán keresztül bemutatjuk milyen esetekben, kik kezdeményezhetik a vezetők felelősségre vonását.

Itt bővebben olvashat a csőd és felszámolási törvény vezetői felelősséget szabályozó szakaszáról.

 

Sikeres managerek

Miért is változik a jogszabályi környezet?

Hazánk EU csatlakozásának következményeként, egyre nagyobb a nyomás a magyar törvényhozáson, a vállalkozások tulajdonosainak, és vezető tisztségviselőinek a vállalkozási tevékenység során, vagy az esetlegesen kialakuló fizetésképtelenség esetén, a tulajdonosi és vezetői felelősség megállapítását, és anyagi kártérítést lehetővé tevő jogszabályok alkotására.

Ezzel összhangban az elmúlt évek során, többször módosították a vonatkozó jogszabályokat, amelynek eredményeként jelentősen szigorodtak a rendelkezések. Így módosították a gazdasági társaságokról szóló törvényt, és megalkották a tulajdonosok felelősségre vonásának lehetőségét. A csőd, felszámolási, végelszámolási eljárásról szóló törvény 2009. szeptember 01.-én hatályba lépett módosításai a vezető tisztségviselők számon kérhetőségét biztosítja.

Hazánkban alig 200-300-ra tehető azon vállalkozások száma, amelyek mérsékelik vezetőik hibás döntéseinek következményeit. Ezek között találjuk hazánk nagyobb vállalkozásait, bevásárló láncokat, nagyobb multinacionális cégek magyarországi leányvállalatait, a legtöbb bankot és pénzügyi vállalkozást.

Ezen vállalkozások megtalálták az optimális megoldást, a vezetői/menedzser felelősség biztosítást.
Ők már rendelkeznek mindazon előnnyel, amelyeket a menedzser felelősség biztosításuk nyújt számukra.

Ugye milyen jól hangzik!
Legyen Ön is az elit csapat tagja!

Adjon magának egy lehetőséget, tartozzon azok közé akik felelősségteljesen gondolkodnak vállalkozásuk, saját maguk, családjuk érdekében, akik szorongás nélkül vezetik vállalkozásukat, és nem kell aggódniuk döntéseik felelőssége miatt, hiszen azt jelentős részben átvállalta a menedzser felelősség biztosításuk.

Felmérésünk szerint a vezetők indokolatlanul nagy kockázatot vállalnak, mert nem igénylik az általuk irányított szervezettől, az őket veszélyeztető felelősségre vonás hatásainak csökkentését.

Amennyiben átérezte mit veszíthet és nyerhet a menedzser felelősség biztosítással, juttassa el hozzánk elektronikus ajánlatkérő adatlapját!

A vezetői felelősséget meghatározó jogszabályok

A menedzseri felelősséget jelenleg a munkatörvénykönyve, a polgári törvénykönyv, a csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló törvény, a pénz és hitelintézeti törvény, és a gazdasági társaságokról szóló törvények szabályozzák.

 

„A munkatörvénykönyve szerint a vezető állású munkavállalók kártérítési felelőssége:

a vezető állású munkavállalók a vezetői tevékenységük körében, illetőleg az összeférhetetlenségi szabályok megszegésével okozott kárért a polgári jog szerinti kárfelelősséggel tartoznak, azaz az okozott kárt teljes egészében kötelesek megtéríteni. A gondatlan károkozásért való vezetői felelősség erősebb az általános munkavállalói felelősségnél, ugyanis ilyenkor a vezető kártérítési kötelezettsége 12 havi átlagkeretének összegéig terjedhet."

 

A 2009. szeptember 01.-én hatállyal módosították a 1991. évi XLIX. törvény, a csőd és a felszámolási eljárásról szóló törvényt, amely 33. A § -ban újra szabályozták a vezetők felelősségre vonhatóságát.

 

Nyaralás

A CSTV 33. § legfontosabb változásainak összefoglalása:

Új fogalmak kerültek bevezetésre, amelyek pontos definíciója, értelmezése nem került meghatározásra, így például a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, a hitelezők érdekeinek elsődlegessége, előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, árnyék vezető.

A bírói gyakorlat fogja kialakítani, miként definiálják, majd a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetet, hogyan határozzák, meg a fenyegetettség kezdeti időpontját, és mit értünk a hitelezői érdek szem előtt tartásával történő cégvezetésen.

Ezeknek a fogalmaknak tartalommal történő megtöltése, értelmezésük gyakorlatának kialakulása a következő 3-5 évre több mint bizonytalan helyzetet teremt a vezetői felelősség kapcsán.

A bírói gyakorlat kialakulásig hátralévő időben minden felelős cégvezető, és tulajdonos ismeretlen nagyságú kockázatot vállal magára a menedzseri felelősségre vonás tekintetében.

Számos vezető kerülhet felelősségre vonásra, veszítheti el vagyonát, családját, vagy személyes szabadságát.

Van egy jó hírünk, létezik egy megoldás a vezetői felelősség kockázatainak, és a felelősségre vonás személyes, és vagyoni következményeinek csökkentésére.

Segítünk ne veszítse el mindazt,
ami fontos Önnek!

A vállalkozások jelentős befolyással bíró tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, igazgatósági, és felügyelő bizottsági tagjainak, vezérigazgatóknak, cégvezetőknek, és helyetteseiknek megoldást kell találniuk a menedzseri felelősség kérdésére, saját és családjuk anyagi biztonságának fenntartása, és a család egyben tartása érdekében: az egyetlen biztonságos, megnyugtató, legális ismert megoldást a menedzser felelősség biztosítás!

Ön egy felelős ember, akinek fontos saját maga és családja biztonsága, tovább lépve kitöltheti ajánlat kérő adatlapját, és mi néhány munkanapon belül megkeressük Önt, személyre szólóan kialakított megoldási javaslatunkkal!

 

Kik, és miért kezdeményezhetik a vezető tisztségviselők felelősségre vonását?

A vezető tisztségviselőkkel szemben általában a vállakozások külső és belső érintettjei, így a tulajdonosok, tulajdonostársak, maga a vállakozás, a befektetők, más vezetők, munkavállalók, hatóságok, az állam, mint tulajdonos, szállítók, hitelezők, felszámolók, bankok stb., kezdeményezhetnek kártérítési igénnyel párosuló felelősségre vonást.

Néhány példa a tulajdonosok által kezdeményezett felelősségre vonásra:

a vezetők veszteségesen gazdálkodnak, túllépik a költségkereteket,
drágán szereznek be készleteket,

termelőeszközöket, átlépik hatáskörüket,
felhatalmazás nélkül árengedményt adnak,
rossz üzletpolitikát alkalmaznak,

nagy összegű végkielégítéseket fizetnek ki,
vitatott az eladott vagy elcserélt ingatlan,
vagy részesedés értéke,
engedély nélkül alkalmaznak munkavállalókat,
összeolvadást követően elmaradnak a várt eredmények,
nem kötnek vevőkövetelés biztosítást,
termék megfelelőségi biztosítást

így nem tudnak eleget tenni a kárigényeknek stb...

 

Autó

 

Mint látható számos olyan eset fordulhat elő, amikor a vezetők napi munkájuk során előre nem látható módon, olyan döntést hoznak, amelyről csak utólag derül ki hibás volt. A vezetői döntések meghatározó része ebbe a csoportba tartozik.
Kérje ajánlatunkat a vezető tisztségviselők felelősség biztosítására.

Összeállítottunk egy anyagot, amely részletesen feldolgozza a fenti és egyéb példák körét a valóságban megtörtént esetek alapján, összeállításunk itt található.

Segítsen másoknak, írja le, ami Önnel, vagy ismerősével esett meg a vezetői felelősségre vonás kapcsán!

A legjobbakat közzé tesszük oldalunkon, a történetben szereplők személyiségi jogainak védelme mellett.


Állami tulajdonú vállalkozások esetén,
a mindenkori parlamenti választásokat követően
megváltozik a tulajdonosi jogokat gyakorló kormánypárt,
amely felelősségre vonást kezdeményezhet

az állami tulajdonú cégek vezetőivel szemben.

Ha bekapcsoljuk a Tv-t, rádiót hallgatunk, vagy újságot olvasunk, a mindenkori választásokat megelőzően gyakran hangzik el az ellenzék részéről: 

győzelem esetén számon fogják kérni az elmúlt évek állami vagyongazdálkodását!

Beleértve az állami tulajdonban lévő vállalkozásokat,
és azok vezetőit is.
Ha figyelmesen olvassuk az újságot, számos példát találunk erre!

Elgondolkodtató állami tulajdonú vállalkozás vezetőjének lenni,
ma csak úgy érdemes, és biztonságos,
ha az adott cégek vezetői rendelkeznek jogi eljárások,
és az esetlegesen megállapított károk megtérítését fedező
vezetői felelősség biztosítással.

Még nem késő!

Még van idő

Ha Ön állami, önkormányzati tulajdonú cég vezetője, vagy vezető tisztségviselője kérje ajánlatunkat
a biztonságot jelentő vezetői felelősség biztosításra.

A halogatás sokba kerülhet, cselekedjen MOST!

Minden ajánlatkérőnket megajándékozzuk
blogunkhoz való ingyenes
hozzáférés lehetőségével!

Mit is jelent a vezetői/menedzser felelősség biztosítás?

Az angol-szász vállalati kultúrában teljesen elterjedt, és mindennapos a menedzser felelősség biztosítás! A vezetői felelősségbiztosítás (angolszász neve: D & O, directors and officers liability insurance.

Amely fedezetet nyújt a biztosított vezetők jogi védekezési költségeire, finanszírozza jó hírnevük helyreállítását, valamint jelentős nagyságú kártérítési limit mellett forrást biztosít a károk megtérítésére, vagy az alku során megállapított összeg megfizetésére!

Ez valóban jól hangzik, nem véletlen, hogy a hazánkban alig egy évtizedes múltra visszatekintő biztosítási szegmens az angolszász kultúrában több mint 70 éve vert gyökeret,
és Németországban
jelenleg 6 milliárd euróra becsülhető a vezetői felelősségbiztosítások összege.

 

Pénz

 

A D & O biztosítások fejlett megoldást jelentenek a vezetői felelősségre azáltal, hogy a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújtanak biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősség vállalásnak tudhatók be.

Ön élhet a lehetőséggel, a D & O biztosítás által nyújtott előnyöket most megszerezheti, első lépésként az ajánlatkérő adatlapot kell kitöltenie!

Ha Ön a személyes felelősségét átérző vezető, akkor már tudja, hogy a D&O biztosítás ugyanolyan fontos, mint maga az üzlet.

A vezetői/menedzser felelősségbiztosítás legfontosabb előnyei:

1. Keretet és szaktanácsot biztosít a jogi védekezéshez

2. Finanszírozza a jó hírnév helyreállítását

3. Nagy összegű kártérítési lehetőséget ad

4. Jogi tancsácsadást, és jogvédelmet biztosít

5. Lehetővé teszi a nyugodt kiegyensúlyozott cégvezetést

Ki köthet menedzseri felelősség biztosítást?

Mindazon vállkozások, amelyek a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és mérlegfősszegük eléri legalább a 100 millió forintot. Saját tőkéjük nem negatív, és tartósan nyereségesen gazdálkodnak.

Azok a vezetők, akik rendelkeznek a vezetői felelősség biztosítással tudják, hogy a világ vezető D & O biztosítói magyarországi tagvállalatai által
több évtizedes kártapasztalat és szaktudás áll rendelkezésünkre, így minden helyzetben számíthatnak arra, hogy érdekében a szükséges jogi lépéseket teszik meg.
Legyen szó hatósági vizsgálatról, bűnvádi eljárásról vagy a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos kárigényről (munkaviszony jogellenes megszüntetése, zaklatás, diszkrimináció).
A szakértői tanács és a megfelelő előkészület nélkülözhetetlen a bíróságok által hozott elmarasztaló ítéletek megelőzésében illetve a kockázatok minimalizálásában.

 

11 Megfizethetetlen értékű ELŐNY

Amiért érdemes
menedzseri felelősségbiztosítást kötni!

1. Fedezetet nyújt a személyes felelősség megállapítását követő kártérítési kötelezettségre, valamint a jogi eljárások költségére!

2. Segítséget ad a hatósági vizsgálatok lebonyolításához, a jogkövetkezmények megelőzéséhez!

3. Fedezetet nyújthat a vezetők által fizetendő, és valamely közigazgatási szerv, vagy felügyelő hatóság által kiszabott bírságra.

4. Büntető eljárás során fedezi a jogi védekezés költségeit, a bűnösség kimondásának pillanatáig.

5. A finanszírozza a jó hírnév helyreállításának költségeit.

6. Fedezi a megalapozatlan, valótlan állításokkal szembeni védekezés költségeit.

7. Családi vállalkozások felelősségre vonás esetén, egyben tarthatja, megmentheti a családokat, és azok anyagi biztonságát.

8. Távozó vezető tisztségviselőknek további három évre nyújt fedezetet.

9. A biztosított védelmet kap függetlenül attól, hogy ki támaszt vele szemben kárigényt.

10. A környezetszennyezéssel összefüggésben fedezi a vezető tisztségviselők jogi védekezésének költségeit, továbbá a tulajdonosok által a vezetőkkel szemben ez okból érvényesített kárigényeket is.

11. A vezető tisztségviselőkkel szemben indított kártérítési perek a biztosított halála esetén is folytatódhatnak a családja és hagyatéka ellen. Fedezetet nyújt a biztosított családja és örökösei számára is, amennyiben ők is a kártérítési per részeseivé válnak.

A fenti előnyök, melyekről részletesen itt olvashat, biztosíthatják Ön számára mind azt, ami fontos Önnek az életében! A családját, a barátait, a munkáját, a vagyonát!

"Az idő telik..."

 

A döntés az Ön kezében van!
Megismertettük Önt a vezető tisztségviselők felelősségre
vonhatóságának szabályaival.
Felhívtuk a figyelmét a benne rejlő kockázatokra,
megmutattuk azt a lehetséges megoldást, ami törvényesen csökkentheti,
vagy minimalizálja a következményeket.

 

dupla_haz

 

Ön, mint felelős vezető most eldöntheti,
hogy milyen módon használja a birtokába jutott tudást!
Meggyőződésünk, azért olvasta végig a fentieket,
mert Ön megoldást keres a problémára.

Átérezve felelősségét, MOST kattintson ide,
és kérje kötelezettségek nélküli ajánlatunkat!

Ne feledje, ha kéri ajánlatunkat, akkor
ingyenes hozzáférést adunk blogunkhoz, és 
ingyenesen megküldjük hírleveleinket,
amelyekben feldolgozzuk a gazdasági bűncselekményeket, hogy senki ne követhesse el azokat, mert nem tudja, milyen esetben valósulnak meg.

Számunkra fontos az Ön véleménye!

Amennyiben teszett Önnek amit olvasott, akkor tiszteljen meg minket azzal, hogy család tagjai, barátai, ismerősei figyelmébe ajánlja oldalunk mondanivalóját, az alábbiakban tetszőleges számú ajánlást adhat meg (minél többet ad meg, úgy ítéljük oldalunkat annál hasznosabbnak találta):

 

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét,
nyugodt, örömteli döntéshozói munkát, cégvezetést kívánva,

 

Üdvözlettel:

Gróf Andrea Papp László

 


A cégvezetők, tulajdonosok többsége úgy vezeti vállalkozását, hogy semmit nem hallott a menedzseri/vezetői felelősséget meghatározó szabályok változásairól.

Ezzel veszélyeztethetik magánvagyonukat, családjukat, vállalkozásaikat.


Szerezzen ismereteket, amelyek segítenek eligazodni az alapvető változásokban.

Iratkozzon fel most!
 
Gróf Andrea
Papp László

Hiszünk abban, hogy munkánkkal hozzájárulunk hazánk üzleti kultúrájának, és üzleti etikájának fejlesztéséhez. Küldetésünk, hogy mindenkit tájékoztassunk azon változásokról, amelyek alapvetően átrendezték a menedzserek és a tulajdonosok felelősségre vonhatóságát, és egyben megoldást mutatunk a felelősségteljesebb üzleti kultúra kialakításához.
Nagykövetként közvetítjük mindazt a tudást, és tapasztalatot, amit felhalmoztunk és folyamatosan bővítünk annak érdekében, hogy minél több cégvezető felismerje, hogy döntései kihatnak saját, családja, üzleti partnerei, munkatársai, tulajdonosai és a társadalom életére.

Ingyenes tanulmánysorozat

Kockázatok a vezetői felelősségben

FELIRATKOZÁS A:

„KOCKÁZATOK A VEZETŐI FELELŐSSÉGBEN" című

INGYENES TANULMÁNY SOROZATRA

Mit gondol mibe kerülhet Önnek, ha nem ismeri a törvényi változásokat, és
a kialakulóban lévő bírói gyakorlatot? Tájékozódjon ne veszítse el Ön is mindenét!

FELIRATKOZOM A TANULMÁNYRA

Ajánlatkérés

Nyugat-Európában általánossá vált az a gyakorlat, hogy a vezető tisztségviselők, csak abban az esetben vállalják a vezetői pozíciót, amennyiben az adott társaság rendelkezik a vezetőire kiterjedő menedzseri felelősség biztosítással!

Legyen a magyar hagyomány teremtők között, kérje menedzser felelősség biztosítási ajánlatát!

AJÁNLAT KÉRÉS

BLOG bejelentkezés

A blog eléréséhez be kell jelentkeznie.


Referencia

„Örömmel vettem találkozásunkat.
Feltétlenül hasznos információt kaptam ,
amelyeket érdemes megfontolni.
Úgy gondolom ,hogy amennyiben egy
vállalkozás vezetői és tulajdonosai
hosszabb távon szeretnék megőrizni
cégük jó hírnevét, akkor az általatok
felvetett lehetőségen mindenképpen gondolkodni kell."

 

Horváth Tamás
HMM Trade Kft.
ügyvezető


AJÁNLAT KÉRÉSE

Referencia

„...Elgondolkoztam azon, hogy egy ilyen világméretű válság a nagy készletekkel, deviza hitelekkel rendelkező céget sérülékenyebbé és kockázatosabbá teheti.
Ahhoz, hogy a cég ezt kezelni tudja, sok minden szükséges: vezetői elhatározás, megfelelő banki kapcsolat, pénz vagy ingatlan tartalék bevonásának lehetősége, feszes költséggazdálkodás.
.."

Tovább >>


Dr.Lakatos Zoltán
Hajdú Gabona zrt.
elnök-vezérigazgatója

 

AJÁNLAT KÉRÉSE

Segítsen másoknak

Segítsen másoknak, írja meg nekünk azt az esetet, ami Önnel, vagy ismerősével történt meg a vezetői felelősségre vonás kapcsán, akik megtisztelnek minket történeteikkel, speciális kedvezménnyel vehetnek részt az általunk szervezett rendezvényeken.